odpowiedni piec piekarniczy do piekarni

Wybór odpowiedniego pieca piekarniczego nie tylko wpłynie na możliwości produkcyjne zakładu, ale może znacząco zredukować koszty eksploatacyjne. A przecież koszty stałe w linii prostej przekładają się na konkurencyjność oferty piekarni. Dlatego wybierając piec piekarniczy skorzystaj z rad zawartych w poniższym artykule i dowiedz się jak dobrać odpowiedni piec piekarniczy do swojej piekarni.

Czym kierować się przy wyborze pieca piekarniczego?

Wybór pieca piekarniczego powinien zależeć od wielkości produkcji, rodzaju wypieków, dostępnych przyłączy, a także miejsca, w którym zostanie ulokowany. Na podstawie tych właściwości dość łatwo dokonać wstępnej selekcji. Na przykład:

  • na podstawie wielkości produkcji wybieramy wielkość pieca i jego typ,
  • wiedząc jakie przyłączy są dostępne w zakładzie wybieramy typ zasilania pieca,
  • a na podstawie ilości miejsca i docelowej lokalizacji pieca dobieramy pasującą konstrukcję.

Po wstępnej selekcji warto zapoznać się z najważniejszymi parametrami pieca. Pomoże to wybrać optymalne urządzenie, dzięki czemu inwestycja szybciej się zwróci.

Jakie są najważniejsze parametry pieców piekarniczych?

Podstawowymi parametrami pieców piekarniczych są:

  • pojemność – pozwala określić, ile wypieków się zmieści do pieca;
  • moc – w połączeniu z pojemnością pozwala oszacować wydajność pieca;
  • metoda nagrzewania – musi odpowiadać potrzebom produkcyjnym;
  • możliwości automatyzacji – szczególnie ważna dla optymalizacji procesów i zapewnienia powtarzalności produkcji;
  • technologia w jakiej jest wykonany.

Jakie są różnice pomiędzy piecami cyklotermicznymi, a termoolejowymi?

Różnice między poszczególnymi typami urządzeń widoczne są na kilku płaszczyznach. Na przykład piece cyklotermiczne nagrzewają się za pomocą gorącego powietrza, które jest wprawiane w ruch dzięki wentylatorowi. Z kolei piec termoolejowy nagrzewa się poprzez wymianę ciepła między olejem a płytami grzejnymi.

Piece termoolejowe nagrzewają się znacznie dłużej, ale utrzymują też stabilniejszą temperaturę. W przemyśle piekarniczym sprawdzają się oba rozwiązania, choć piece termoolejowe są uważane za bardziej wszechstronne i uważane za lepsze do wypieków wymagających długiego czasu pieczenia.

Warto wiedzieć, że różnica pomiędzy piecami cyklotermicznymi, a termoolejowymi jest też widoczna w cenie. Tańsze w zakupie są piece cyklotermiczne, choć trzeba zaznaczyć, że piece termoolejowe zużywają mniej energii.