maksymalna wydajność i oszczędność energii dzięki piecom termoolejowym

Jak już zdążyliśmy się przekonać technologia termoolejowa daje znaczną przewagę w zakresie oszczędności energii jak również jakości wypiekanych produktów w stosunku do tradycyjnych pieców cyklotermicznych lub ceramiczno – rurowych. W poniższym artykule przyjrzymy się dokładnie jak maksymalizować zyski płynące z ich użytkowania.

System odzysku ciepła

Termoolej jest najefektywniejszym nośnikiem ciepła wykorzystywanym w przemyśle piekarniczym, jednak dalej notujemy straty ciepła palnika zastosowanego w kotle. Część ciepła uchodzi przez komin w postaci spalin, używając spalinowych wymienników ciepła możemy odzyskać część tej energii ogrzewając przepływającą przez nie wodę którą będziemy mogli użyć do zasilenia myjek, garowni czy systemu CO. Istnieje również możliwość odzysku ciepła z pieców termoolejowych, a dokładnie z pary używanej podczas wypieków, tego typu wymienniki ciepła są zazwyczaj montowane jednocześnie na dwóch piecach w celu zapewnienia ciągłości odzysku. Instalacje wymiennikowe pozwalają na generację znacznych oszczędności przy niewielkich nakładach inwestycyjnych. Przykładem tego typu systemu z dodatkową opcją cyfrowego monitorowania odzysku jest WVS marki HEUTF.

System zarządzania energią

Wykorzystanie cyfrowych systemów pozwalających na optymalizację wysilenia kotłów w systemach tandemowych i tridemowych pozwala na zaoszczędzenie energii zużywanej w trakcie wypieków. Przykładowo system EMM firmy HEUFT przypisuje jednemu z kotłów rangę „Master” i jest on kotłem w pełni obciążonym w trakcie wypieków, a pozostałe kotły „Slave” podłączają się jedynie w chwilach zapotrzebowania na większą ilość energii cieplnej. Takie rozwiązanie jest bardziej wydajne niż sytuacja w której wszystkie kotły byłyby równo obciążone. Obniżenie zużycia energii przy jego zastosowaniu to około 15%.

Automatyczne systemy załadunku

Automatyczne systemy załadowcze kojarzą nam się głównie z piecami półkowymi, szczególnie wielkimi piecami przemysłowymi np. HEUFT VATO. Na rynku jednak są również dostępne aparaty przystosowane do załadunku i rozładunku pieców wózkowych. Automatyczne systemy załadowczo – rozładowcze takie jak np. CONCORD produkcji HEUFT pozwalają na zapewnienie maksymalnej wydajności produkcji przy jednoczesnym odciążeniu pracowników. Dzięki takim systemom możemy skrócić każdy cykl załadunkowo – rozładunkowy o nawet 10 min.

Systemy dodatkowych obiegów i recyrkulacyjne

W wysokiej klasy piecach termoolejowych występuje tzw. obieg wtórny termooleju, który pozwala na utrzymywanie innych warunków w poszczególnych komorach pieca półkowego, lub w pojedynczych piecach wózkowych i obrotowych w układzie. System wymuszające dodatkową cyrkulację powietrza w obszarze wypieków pozwalają dzięki zmianie atmosfery pieczenia ze statycznej na ruchomą na uzyskanie znacznie lepszych efektów procesu, szczególnie dotyczących kształtu skórki i jakości na przekroju poprzecznym wyrobu. Przykładowym rozwiązaniem jest system TURBO występujący w piecach HEUFT.