Co to jest termoolej

Czym jest technika wypieku oparta na termo-oleju?

Technika wypieku z zastosowaniem termooleju bazuje w gruncie rzeczy na prostej zasadzie. Funkcjonuje ona tak samo, jak Państwa centralne ogrzewanie.

Centralą grzewczą jest nasza instalacja kotłowa zasilana gazem ziemnym, płynnym, olejem opałowym lub prądem, która podgrzewa w pełni syntetyczny nośnik ciepła jakim jest termoolej.

Termoolej jest wysokiej jakości syntetycznym, organicznym nośnikiem ciepła do użytku w fazie ciekłej w pośrednich procesach ogrzewania z obiegiem wymuszonym. Zachowuje on w ciągu swojego długiego okresu eksploatacyjnego wysoką stabilność termiczną.

Okres użytkowania termooleju, przy jego prawidłowej eksploatacji, wynosi wiele lat!

Termoolej podgrzewany jest w kotle grzewczym ze stopniowanym lub modulowanym palnikiem w wersji stojącej lub leżącej. Wysokowydajna pompa kotła transportuje termoolej rurociągami instalacji pierścieniowej do pieców piekarskich, gdzie poprzez panele grzewcze przenosi ciepło do pieca i wypiekanych wyrobów.

Termoolej ogrzewa również wysokowydajne parownice pieców, które po 10 minutach od ostatniego zaparowania uzyskują pełną gotowość do kolejnego zaparowania. Instalacje kotłowe budowane w wersjach: kompakt (kocioł przynależny- dobudowany do pieca), z jednym kotłem oraz tandem (2 kotły) lub tridem (3 kotły) optymalnie dopasowane do ilości odbiorników ciepła – pieców piekarniczych i urządzeń typu smażalniki do pączków, pasteryzatory oraz  innych. Dostępny w opcji System Zarządzania Energią EMM przy instalacjach wielokotłowych umożliwia obniżenie do minimalnego zapotrzebowania na zużycie energii elektrycznej i opałowej, bez jakiegokolwiek wpływu na efekty wypieku. W systemie EMM temperatura zadana termo-olejowej instalacji rurowej jest dopasowywana co do stopnia według najniższej możliwej liczby włączonych kotłów termoolejowych, co przekłada się na niższe zużycie energii z czym powiązane jest odciążenie środowiska poprzez niższą emisję substancji szkodliwych. Dzięki wysokiej akumulacji oraz doskonałemu przekazywaniu ciepła przez syntetyczny nośnik ciepła osiąga się doskonałe rezultaty pieczenia.

Technologia termo-olejowa zapewnia największą sprawność cieplną spośród wszystkich systemów piecowych (87%)!

Akumulacja cieplna termooleju jest 2700-krotnie wyższa niż gazów spalinowych ogrzewających piece w technologii cyklotermicznej !

Przenoszenie ciepła do komór wypiekowych jest wydajniejsze niż przy gazach spalinowych.

Dzięki technologii wypieku opartej na termo-oleju osiągamy:

 • Dużo mniejszą różnicę temperatur pomiędzy nośnikiem ciepła – termoolejem, a temperaturą komory wypiekowej: ~15-20oC
 • Niskie straty spowodowane promieniowaniem cieplnym i przestojami w produkcji
 • Wyjątkowo efektywną technologię ogrzewania wszystkich dostępnych systemów piekarniczych: piece wózkowe, piece wsadowe, piece obrotowe.

Termoolej jest gwarantem idealnej równomierności wypieku!

Dlaczego termoolej?

 • Duża powierzchnia wypieku na małej powierzchni ustawienia
 • Możliwość modułowej rozbudowy instalacji o kolejne piece
 • Wysoka żywotność i niezawodność
 • Stabilne, intensywne a zarazem delikatne przenoszenie ciepła
 • Wysoka elastyczność
 • Nieustanna wysoka jakość oraz duża powtarzalność wypieków dla każdego asortymentu
 • Krótkie fazy rozgrzewania
 • Duża wydajność ekonomiczna i duży potencjał oszczędności energii

Obok wyraźnie lepszego przenoszenia ciepła instalacje HEUFT THERMO-OEL cechują się także niższym zużyciem energii i niższą temperaturą  w obiegu pierwotnym TERMOOLEJU. Dzięki temu osiągamy wyższe rezerwy mocy, a TERMOOLEJ ma wyższą  żywotność.

INSTALACJE TERMOOLEJOWE HEUFT użytkowane są dziś w procesach produkcyjnych nie tylko w Europie ale i na całym świecie, w tym np. w   Australii, Japonii, Rosji, USA a nawet w Nepalu. Są one gwarancją ponadprzeciętnej jakości produktów zapewniając jednocześnie piekarzom najwyższy możliwy komfort pracy.