Partnerzy

Najlepsze marki w branży

Mrożenie szokowe Ice Cool

Prędkość zmrażania jest bardzo ważna dla Państwa produktów. Szybkie mrożenie powoduje powstawanie małych kryształków lodu, które nie niszczą struktury ciasta. Po rozmrożeniu Państwa produkty będą miały pierwotną strukturę komórkową i zachowają oryginalny smak i delikatność.

Wolne zamrażanie powoduje powstawanie dużych kryształków lodu, niszczących strukturę produktów. Po rozmrożeni duża część wilgoci wydostanie się z kęsa wraz ze składnikami odżywczymi, a sam produkt straci stabilność.

Instalacje Ice Cool są zaprojektowane tak, aby zapewnić powstawanie małych kryształków lodu, zachowując przez to strukturę i wilgotność produktów co ma odzwierciedlenie w bardzo dobrej jakości i świeżości Państwa produktów.

Wraz z Ice Cool możecie Państwo uzyskać wyśmienite produkty, które będą doceniane przez Państwa klientów teraz i w przyszłości.

  • Zachowanie optymalnej świeżości, struktury i smaku Twoich produktów.
  • Utrzymanie jakości produktów.
  • Możliwość stworzenia zapasów produktów utrzymując ich najwyższe właściwości.
  • Spójna produkcja, planowanie logistyczne.